Način dela

Ob vašem prvem stiku s podjetniškim svetovanjem, psihoterapijo ali psihološkim svetovanjem vas povabimo na uvodni razgovor, kjer se pogovorimo o tem, zakaj ste se odločili, da nas kontaktirate in se dogovorimo o možnostih, potrebah in željah za nadaljnja srečanja. Cena uvodnega razgovora je 80 EUR.

Podjetniško svetovanje

Individualno svetovanje

Pri individualnem svetovanju se dogovorimo za srečanja na sedežu podjetja Tamearte oziroma glede na naročnikove potrebe tudi na sedežu njegovega podjetja.

Srečanja trajajo od 60 do 90 minut oz. po dogovoru.

Skupinsko svetovanje

Pri skupinskem svetovanju skupino vodi tako imenovani „koterapevtski par“ podjetja Tamearte. Srečanja običajno potekajo enkrat tedensko po 90 minut na lokaciji naročnika storitve. Možen je tudi drugačen dogovor.

Psihološko svetovanje

Pri psihološkem svetovanju so na začetku običajno priporočljiva srečanja enkrat tedensko, vendar je vse odvisno od konkretne situacije in potreb posameznika. Vsaka seansa traja od 45 do 50 minut.

Dodatna možnost – občasno svetovanje

Poleg kontinuiranega svetovanja v sklopu storitev nudimo tudi občasna srečanja, in sicer krajše interventne pogovore, enkratne pogovore ali občasna srečanja, ki ne potekajo po  principu psihoterapije. Pogostost srečanja se dogovori v skladu s potrebami in željami stranke.

 

Psihoterapija

Seanse pri psihoterapiji trajajo od 45 do 50 minut. S klientom se dogovorimo, kako pogosto bodo potekale seanse, pri čemer je običajno priporočljivo srečanje vsaj enkrat tedensko, zaradi lažje vzpostavitve in konstantnosti odnosa, ki je pogoj za učinkovito psihoterapevtsko delo.

Po uvodnem razgovoru se dogovorimo za poskusno psihoterapijo, ki traja od 10 do 15 uvodnih seans. Nekaj seans se nameni za usmerjeno anamnezo, po tem se sklene terapevtski dogovor, kjer se terapevt in klient dogovorita o temeljnih zahtevah, ki omogočajo psihoterapevtski proces.

Psihoterapija je vedno dolgotrajna in lahko traja do treh ali več let, saj se naučenih doživljanj in ravnanj učimo leta, zato tudi za spreminjanje in odpravljanje neustreznih navad ter učenje novih potrebujemo čas.

Psihoterapija doseže uspeh pri približno polovici ljudi. Pri nekaterih se težave zmanjšajo, obstajajo pa tudi ljudje, pri katerih posebnega uspeha ni zaznati. Vnaprej ni mogoče predvideti, ali bodo vaše težave odpravljene, saj se velikokrat le zmanjšajo, vendar lahko natančnejše predvidevanje vzpostavimo po začetnem psihoterapevtskem delu.

Storitve psihoterapije so samoplačniške in se od 1. 7. 2015 izvajajo preko INŠTITUTA ZAVEDNO MARIBOR, več na www.zavedno.com Cenik storitev na 

http://zavedno.com/pages-pricing-1.html

Triažni razgovor: 80 Eur

Cena seanse:      60 Eur 

                             55 Eur - dijaki, študentje, upokojenci