Podjetniško svetovanje

Si želite, da delo v vašem podjetju poteka tekoče, da so zaposleni motivirani in osredotočeni na cilje, v kolektivu pa vlada ustvarjalno in pozitivno vzdušje? Potrebujete nasvet glede specifičnega podjetniškega izziva in želite konstruktivne rešitve?

Vse to na enem mestu združuje storitev podjetniško svetovanje, ki zajema nabor aktivnosti za pomoč podjetnikom in njihovemu podjetju.

Pogosto so rešitve na dosegu roke, vendar jih sami težko opazimo, saj podjetje in njegovo delovanje predobro poznamo, zaradi česar na problem ne zmoremo pogledati z več zornih kotov. Vsi uspešni poslovneži to skrivnost poznajo in imajo bodisi kontinuirane svetovalce bodisi se odločijo za občasno podjetniško svetovanje, kjer v zelo kratkem času uspešno in konstruktivno najdejo rešitve.

V podjetju Tamearte smo stopili še korak dlje, saj združujemo veščine podjetniškega in psihološkega svetovanja, zaradi česar je mogoče do rešitev priti še hitreje, hkrati pa se vsi udeleženci tudi med samim postopkom mnogo naučijo. Tako v prihodnosti ne ponavljajo istih vzorcev in posledično se njihovo udejstvovanje v poslovnem svetu lahko izboljša na mnogo več ravneh.

 

Kako poteka podjetniško svetovanje?

Eden izmed preverjeno učinkovitih načinov je uporaba tako imenovanega »varnega prostora«. Gre za organizirano obliko svetovanja, kjer vsak zaposleni s svojim prispevkom pod našim vodstvom in nadzorom izmenja izkušnje, prisluhne drugim ter se obenem na izkušnjah uči. Svetovanje je lahko enkratno, še boljši rezultati pa se dosegajo v skupinah, ki jim je tovrstno usmerjanje na voljo enkrat tedensko. Zaposleni so na ta način bolj motivirani in številne skrbi tudi prihranijo za srečanja, kjer hitreje in bolj učinkovito razrešijo težave. Tako med tednom v kolektivu ne prihaja do sporov in se občutno zmanjša negativno vzdušje. Kolektiv se spremeni v skupino za dobre medsebojne odnose ter osebno motivacijo, poslovni rezultati pa se lahko drastično izboljšajo.

 

7 prednosti podjetniškega svetovanja

  • Zaposleni razrešujejo nesoglasja in nejasnosti izven rednega delovnega časa,
  • zaposleni se naučijo ustrezno izražati svoje mnenje na nekonflikten način,
  • delovni čas ni obremenjen z neposlovnimi pogovori,
  • delavci sproti razrešujejo konflikte, zato so bolj zadovoljni, spoštljivi in motivirani,
  • s pomočjo »tretje osebe« se ne posega v integriteto podjetja,
  • v delovnem času so zaposleni osredotočeni in jih ne obremenjujejo druge stvari,
  • zaposleni najdejo skupen jezik in konstruktivne rešitve za izzive.