O Marjani Arzenšek

Marjana Arzenšek ima 35 let delovnih izkušenj, od tega več kot 25 let na področju vodenja in dela z ljudmi. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Mariboru in si pridobila naziv diplomirana ekonomistka, smer zunanja trgovina. Kasneje je svoje znanje izpopolnila tudi z magisterijem s področja managementa in si pridobila naziv magistrica poslovnih ved.

Pridobila naziv razvojno analitične psihoterapevtke pri Združenju psihoterapevtov Slovenije

Bogate izkušnje s področja podjetništva

Marjana je v letih delovnih izkušenj in s pomočjo konstantnega izobraževanja pridobila dragoceno znanje s področja vodenja in upravljanja podjetij ter sodelovanja na mednarodnem področju. Srečevala se je s številnimi izzivi s področja nabave, prodaje in financ ter pridobila nemalo dobrih in slabih izkušenj s področja politike poslovanja in finančne discipline.

Vse te izkušnje lahko bistveno skrajšajo vašo pot, zato so različne oblike svetovanj prava odločitev za vse, ki želijo uspešno iti svojim ciljem naproti.

Izkušnje in znanje s področja psihoterapije

Marjana je soustanoviteljica in direktorica Inštituta za aplikativne raziskave in razvoj, kjer pokriva segment raziskav s področja psihoanalize in psihoterapije. Je članica Združenja psihoterapevtov Slovenije ter Slovenskega združenja za skupinsko analizo. Svoje znanje konstantno nadgrajuje. Zaključila je Uvodni seminar iz osnov psihoterapije v organizaciji Združenja psihoterapevtov Slovenije, Uvodni študij iz skupinske analize na Inštitutu za skupinsko analizo Ljubljana in Podiplomski študij psihoterapije na Medicinski fakulteti v Ljubljani. Pridobila naziv razvojno analitične psihoterapevtke pri Združenju psihoterapevtov Slovenije.

Piše tudi doktorsko disertacijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer Teoretska psihoanaliza, z naslovom: Psihoanalitična praksa v luči spolne razlike in vodenja terapije.

Aktivno sodeluje na Bregantovih dnevih, srečanju psihoterapevtov v Radencih in srečanju skupinskih analitikov v Ribnem ter se udeležuje psihoterapevtskih kongresov v Beogradu, kjer ima tudi predavanja. Svoje znanje nadgrajuje z izobraževanjem na psihoterapevtskih in psihoanalitičnih kongresih in delavnicah v tujini.

Dodana vrednost svetovanja Marjane Arzenšek

Glede na bogate izkušnje in specializacijo Marjane Arzenšek je dodana vrednost njenega svetovanja ta, da pozna obe plati – tako poslovno kot tudi osebnostno plat, osebne stiske in izzive znotraj poslovnega okolja, zato vam lahko zagotovi nadgrajeno svetovanje, ki pokrije oba segmenta.