Ponudba -  seminar/ skupina za učitelje z naslovom SAMO ZADOVOLJEN UČITELJ JE DOBER UČITELJ

31.01.2014

Predstavitev programa za učitelje, ki želijo razmišljati o svoji poklicni samopodobi 

Sodobni čas ponuja številne izzive šolam in učiteljem. Obdobje recesije je zmanjšalo vlaganja v razvoj šolstva, strokovne in organizacijske zahteve so se zvišale. Ob uspehih učencev politična elita učitelje hvali, istočasno pa jih pogosto izpostavlja kot »krivce« za finančne težave države. Pogosto je njihovo delo izpostavljeno  v medijih. Šolski sistem ni več stabilen –spremembe se uvajajo hitro. Poudarja se vloga učitelja kot kreatorja pedagoškega procesa, obenem se ga bremeni z naraščajočim »birokratskim« delom. Starši želijo več in še več za svoje otroke, istočasno se bojijo za njih in se jih bojijo. Tudi otroci se v svojih zahtevah hitro spreminjajo - posledice permisivne vzgoje so vidne, socialne razlike med njimi se večajo in tako narekujejo specifično dinamiko v razredih. Učitelji so na prepihu vseh teh sprememb in v teh pogojih dejansko ni vedno enostavno ohranjati pedagoškega entuziazma.

Potreben je pogum, da dosledno sledijo svojemu poklicnemu poslanstvu. 

Cilj in namen programa je pomagati učiteljem bolje razumeti svojo vlogo v zapletenem vzgojnem procesu znotraj specifičnih zahtev sodobnega časa.

Pri tem jih želimo spodbujati, da negujejo senzibilnost za lastne potrebe in ohranjajo svoja načela ter iščejo načine, kako ostajati zvesti sebi.Temu procesu bi namenili 8 srečanj po 2 šolski uri v prostorih vaše šole. Zaželeno število udeležencev je najmanj 7 in največ 15 učiteljev.

Cena seminarja je: 1.957,00 EUR brez DDV 

Časovni potek bi opredelili skupaj.

V dveh mesecih  našega sodelovanja bi se poglobljeno ukvarjali z naslednjimi temami:

Kako sam/a vidim svoj poklic in kašna je moja poklicna samopodoba?

Kako moj poklic vidijo starši in otroci? Katere povratne informacije dobivam? Kaj si želijo danes staeši za svoje otroke in ali otroci to sploh potrebujejo? Kaj mi prispevamo k vzgoji otrok? V čem smo nenadomestljivi v procesu vzgoje otrok? Česa brez na starši praviloma ne zmorejo in ne dosežejo pri svojih otrocih?

Kako je moj poklic vrednoten v širši strokovni javnosti?

Podoba učitelja v medijih-je pozitivna, je negativna? Želim, da je realna.

Zakaj sem izbral/a poklic učitelja? Če bi še enkrat izbiral/a, ali bi izbral/a isti poklic?

Ali znamo sami svoje delo in poklic spoštovati? Kakšno predstavo imam o sebi in svojem poklicu in kako to vpliva na predstavo, ki jo imajo o meni drugi

Kako želim, da me vidijo otroci in starši? Kaj lahko naredim, da vrednoite svojega poklica bolje prestavim uporabnikom-otrokom in staršem?

Kako bi lahko širši javnosti predstavil realiteto našega poklica in dobil zasluženo spoštovanje in priznanje? Ali tudi učitelji danes potrebujemo dober marketing?

Izvajalci seminarja:
Izvajalci smo vedno trije ali dva.

Za vsa dodatna vprašanja  in pojasnila sem vam na voljo

po telefonu 041 797 299 ali na tamearte@gmail.com.

Nazaj na arhiv objav